để được Trợ giúp tìm Sự giúp đỡ

Tư vấn. Các mối quan hệ.

Nuôi dạy con cái. Ngày càng lớn tuổi.  Khuyết tật. Nghiện. Sức khỏe tâm thần.

Giới thiệu về CCareline

Khi gặp lúc khó khăn, hầu hết mọi người không biết làm gì để bắt đầu giải quyết vấn đề của mình.

Đội ngũ chuyên nghiệp CCareline của chúng tôi chuyên giúp các gia đình tại Sydney tìm các dịch vụ họ cần.

Đội ngũ này hướng dẫn chuyên nghiệp, chu đáo cho các gia đình tìm đường đi nước bước trong lĩnh vực dịch vụ xã hội.

 

Đội ngũ CCareline giúp quý vị tìm: 

  • Dịch vụ trợ giúp gia đình và nuôi dạy con cái 

  • Dịch vụ tư vấn và mối quan hệ

  • Dịch vụ chuyên về nạn bạo hành trong nhà và gia đình

  • Giúp đỡ về vấn đề nghiện và lo lắng về sức khỏe tâm thần

  • Liệu pháp và dịch vụ y tế bổ trợ

  • Hướng dẫn đối với hệ thống My Aged Care của Chính phủ 

 

Các nhân viên tư vấn, nhân viên phụ trách và các chuyên viên dịch vụ xã hội tại CCareline sẽ lắng nghe và hiểu vấn đề của quý vị.

 
 

Nhờ giúp đỡ

Quý vị có cần trợ giúp tìm sự giúp đỡ hay không?

8 giờ sáng-8 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu

Hãy gọi cho CCareline để được trợ giúp tìm sự giúp đỡ.

Vào những giờ giấc khác

Sử dụng mẫu trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời vào ngày làm việc tiếp theo.

Trong trường hợp khẩn cấp (24/24)

Liên lạc với chúng tôi - Xin quý vị điền mẫu dưới đây bằng tiếng Anh

 

©2019 bởi CCareline

CCareline được điều hành bởi

CatholicCare Sydney

  • Facebook Social Icon

Kết nối với CCareline trên Facebook